Search Statistics

Search Statistics for Artigos e Materiais de Revistas Científicas - LIM/45

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2011 6 2.17% 0.00
2 author_keyword:BARBOSA, Egberto Reis 5 1.81% 0.00
3 author_keyword:BRUCKI, Sonia Maria Dozzi 5 1.81% 0.00
4 author_keyword:CALLEGARO, Dagoberto 5 1.81% 0.00
5 author_keyword:CHADI, Gerson 5 1.81% 0.00
6 author_keyword:FONOFF, Erich Talamoni 5 1.81% 0.00
7 author_keyword:NITRINI, Ricardo 5 1.81% 0.00
8 author_keyword:TEIXEIRA, Manoel Jacobsen 5 1.81% 0.00
9 author_keyword:ZANOTELI, Edmar 5 1.81% 0.00
10 dateIssued_keyword:2012 5 1.81% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
276 100.00% 0.00

Search DSpaceBrowse

My Account

Statistics